Badania - NZOZ Kardio-Plus

Przejdź do treści

Menu główne:

Badania

BADANIA UKG i USG 
Poradnia dysponuje dwoma aparatami USG wysokiej klasy aparatem USG VIVID T8 firmy GE oraz aparatem Mindray DC-7 wyposażonym  wi głowicę sektorową do badań kardiologicznych oraz głowicę liniową 10  MHz do badań naczyniowych. Szereg opcji , w które wyposażony jest ten  aparat, w tym color-doppler, PW/CW Doppler umożliwiają pełną ocenę  budowy i czynności serca i  naczyń.
Badanie  UKG jest wskazane w ocenie zaawansowania wrodzonych i nabytych wad  serca, ocenie uszkodzenia mięśnia sercowego w przebiegu choroby  wieńcowej, nadciśnieniu tętniczym oraz kardiomiopatii o innym podłożu.
USG  Doppler naczyń wykorzystwyane jest w badaniu przepływów w tętnicach  zewnątrzczaszkowych, a także w badaniu tętnic i żył kończyn dolnych.


HOLTER CIŚNIENIOWY
Perfekcyjnym urządzeniem pozwalającym na diagnostykę i kontrolę skuteczności leczenia nadciśnienia tętniczego jest ciśnieniowy rejestrator Holterowski. Obecnie w NZOZ Kardio-Plus  do Państwa dyspozycji jest nowoczesny, najwyższj klasy rejestrator OnTrak amerykańskiej firmy Spacelabs Healthcare. Niewielkie wymiary i cicha praca urządzenia sprawią, iż rejestratory OnTrak są uznawane za jedne z najlepszych. Dla komfortu pacjentów i higieny, rejestrator holtera OnTrak wspólpracuje z jednorazowymi mankietami dostosowanymi do obowdu ramienia. Jako jeden z nielicznych rejestratorów umożliwia wiarygodną ocenę profilu ciśnienia tętniczego u dzieci.
Badanie tego typu jest wskazane przede wszystkim u chorych z opornym nadciśnieniem tętniczym, labilnym nadciśnieniem tętniczym, nadciśnieniem białego fartucha, maskowanym oraz u kobiet w ciąży chorujących na nadciśnienie tętnicze.
KONTROLA ROZRUSZNIKA SERCA
Pacjenci  ze wszczepionymi kardiostymulatorami (rozrusznikami serca),  rozrusznikami resynchronizującymi oraz wszczepiennymi  kardiowerterami-defibrylatorami wymagają okresowej kontroli ustawień  urządzenia, jak również parametrów jego pracy. W chwili obecnej  dysponujemy programatorami umożliwiajacymi taką kontrolę dla urządzeń  firmy Medtronic oraz Biotronik.  Badania stanu i ustawień rozruszników serca dokonują lekarze  elektrofizjolodzy pracujący w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu:  Pani dr A. Liberska, dr A. Woźniak, dr K. Mitręga oraz dr A. Duszańska.


                                      
TEST WYSIŁKOWY
Elektrokardiograficzne badania wysiłkowe są wykonywane na bieżni ruchomej TRACKMASTER® TMX 425 (USA). Do rejestracji 12 kanałowego zapisu EKG w trakcie testu wysiłkowego wykorzystujemy oprogramowanie STRESSTEST firmy MEDEA (Polska). Cyfrową filtracją sygnału EKG gwarantuje wysoką odporność na zakłócenia sygnału. Test wysiłkowy jest podstawowym badaniem wykorzystywanym w nieinwazyjnej diagnostyce choroby niedokrwiennej serca.


BADANIE EKG
W  trosce o najwyższą jakość oferowanych badań, w Poradni Kardio-Plus  badania EKG wykonywane są na wysokiej klasy aparacie BTL-08LT. Ten  dwunastokanałowy elektrokardiograf  produkowany jest przy wykorzystaniu  najnowszych, dostępych technologii.  Pozwala min. na automatyczną  interpretację krzywej EKG czy też transmisję zapisu EKG do komputera.  Aparaty tego typu znajdują się głównie na wysażeniu oddziałów  klinicznych.
Badanie  EKG jest podstawowym badaniem wykonywanym u chorych z chorobą serca,  pozwala na ocenę zaburzeń rytmu serca i przewodzenia, jak również jest  przydatne w diagnostyce chorób mięśnia sercowego, w tym choroby  wieńcowej.


HOLTER ZDARZENIOWY
Wiele symptomów takich jak palpitacje, czy zawroty głowy, nie występuje w trakcie wizyty u lekarza. Często bywa i tak, iż nie występują one w trakcie 24 godzinnego badania Holterowskiego. W takich przypadkach przydatnym narzędziem diagnostycznym bywa Holter zdarzeniowy, pozwalający na rejestrację arytmii w wielodniowej obserwacji. Mając na uwadze Państwa wygodę proponujemy wykonanie w naszej poradni tego typu badania w oparciu o zaprojektowany z myślą o komforcie pacjenta rejestrator CardioCall VS20 firmy Reynolds. Mały i prosty w użyciu rejestrator, aktywowany może być przez pacjenta w momencie odczuwania dolegliwoś poprzez przyłożenie urządzenia do klatki piersiowej. Rejestratory CardioCall VS20 są urządzeniami pozwalającym i na dokonywanie rejestracji bezpośrednio po wystąpieniu objawów, jak również na rejestrację sygnału EKG poprzedzającego objawy odczuwane przez pacjenta.


HOLTER EKG
W  diagnostyce zaburzeń rytmu serca i przewodzenia niezbędnym narzędziem  jest długotrwałe monitorowanie zapisu EKG metodą Holterowską.
W  poradni Kardio-Plus dysponujemy nowoczesnymi, cyfrowymi rejestratorami  światowego lidera w dziedzinie anbulatoryjnej rejestracji i analizy  EKG, firmy Del Mar Reynolds.  Badania wykonywane są przy użyciu cyfrowego rejestratora Lifecard CF umożliwiającego  zapis 3 lub 12 kanałów EKG przez 24-48 godzin, a nawet do 7 dni.  Niewielkie wymiary i waga rejestratora czyni badanie wyjątkowo mało  uciążliwym dla pacjenta, jednocześnie zapewniając najwyższą jakość  zapisu EKG.
Do analizy holterowskiej wykorzystujemy program Pathfinder,  którego wielopłaszczyznowe algorytmy pozwalają na analizę najbardziej  skomplikowanych i trudnych technicznie zapisów EKG. Tego typu  wyposażenie można spotkać jedynie w najlepszych ośrodkach medycznych w  kraju!


BADANIA CHOLESTEROLU
Zparaszamy na badanie stężenia cholesterolu całkowitego lub pełnego  panelu gospodarki tłuszczowej. Poradnia Kardio-Plus wyposażona  jest w najnowszej generacji analizator CardioCheck PA, który  umożliwiający określenie w ciągu kilkudziesięciu sekund z krwi pobranej z  palca następujących parametrów:
 • cholesterol całkowity TC - ~120 sek
 • dobry cholesterol HDL - ~120 sek
 • trójglicerydy TG - ~60 sek
 • zły cholesterol LDL (wyliczony)
 • ciała ketonowe (beta hydroksymaślan) - ~120 sek
 • glukozę - ~60 sek.
 • Ponadto istnieje możliwość oznaczenia stężenia kreatyniny.


  POMIAR WSKAŹNIKA RAMIENNO-KOSTKOWEGO (ABI).
  Nieinwazyjnym   badaniem pozwalającym z 90% czułością i swoistością  wnoszącą blisko   100% przewidzieć występowanie istotnego hemodynamicznie  zwężenia tętnic   kończyn dolnych jest pomiar wskaźnika  ramienno-kostkowego (ABI).   Ocena ABI jest łatwym do wykonania i  powtarzalnym testem   umożliwiającym wykrywanie bezobjawowych zmian  miażdżycowych. Wartość   ABI < 0,9 wskazuje na obecność ≥ 50% zwężenia  między aortą a   dystalnymi tętnicami kończyny dolnej. Pomiary   ABI mają szczególną wartość u chorych bezobjawowych, ponieważ 50-90%   pacjentów z istotnym zwężeniem tętnic kończyn dolnych nie ma objawów   chromania przestankowego.


  SPIROMETRIA
  Spirometria jest najważniejszym badaniem czynnościowym układu oddechowego. Pozwala na rozpoznie przyczyn duszności wtórnych do chorób płuc. Jest niezbędna do rozpoznania astmy osrzelowej i przewlekłej, obturacyjnej choroby płuc. W NZOZ Kardio-Plus dysponujemy spirometrem AsSPIRO D200.
  Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego