Nowość! USG klatki piersiowej

USG klatki piersiowej to całkowicie nieinwazyjna metoda diagnostyczna, w związku z czym nie naraża pacjentów na szkodliwe promieniowanie.  Z USG klatki piersiowej powinny skorzystać osoby, które mają trudności z oddychaniem oraz skarżą się na ból w klatce piersiowej.

Dzięki USG klatki piersiowej lekarz może stwierdzić:

  • płyn w jamach opłucnowych, 
  • obecność odmy opłucnowej,
  • choroby zapalne w płucach jak np. zapalenie płuc,
  • obrzęk płuc,
  • zatory w płucach i zmieniony miąższ płuc,
  • zmiany i uszkodzenia w obrębie kości klatki piersiowej, m.in. pęknięcia, urazy oraz guzy na powłokach klatki piersiowej.