Działalność naukowa - NZOZ Kardio-Plus

Przejdź do treści

Menu główne:

Działalność naukowa

O nas
W NZOZ Kardio-Plus są prowadzne lub zakończono udział w następujcych rejestrach oraz badaniach:

  • Clarify Registry (Prospective Observational Registry of Patients with stable coronary diseases) - prospektywne badanie obserwacyjne chorych ze stabilną chorobą wieńcową
  • GLOIA AF  (Global Registry on Long Term Oral Antithrombotic Treatment in Ptients with Atrial Fibrilltion) - Globalny rejest długoterminoej terapii lekami pzeciwkrzepliwymi u chrych  migotanem przedsionków  • Atrial Fibrillation General Pilot Registry - pilotażowy rejestr chorych z mgotaniem przedsionków prowadzony dla Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego - rekrutacja zakończona

  • Atrial Fibrillation General Long-Term Registry - długoterminowy rejestr chorych z mgotaniem przedsionków prowadzony dla Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego


Publikacje:
  • A prospective survey in European Society of Cardiology member countries of atrial fibrillation management: baseline results of EURObservationalResearchProgrammeAtrial Fibrillation (EORP-AF) Pilot General Registry. Europace (2014)16, 308–319


  • Heart rate and the use of beta-blockers in stable outpatients with coronary artery disease: Polish baseline results of the CLARIFY registry.
Janina Stępińska, Miłosz Marona, Nicola Greenlaw, Gabriel Steg; on behalf of the Polish CLARIFY Investigators
Kardiologia Polska 2014; 72, 11: 1156–1164


  • Impact of Chronic Kidney Disease on Use of Evidence-Based Therapy in Stable Coronary Artery Disease: A Prospective Analysis of 22,272 Patients. Paul R. Kalra , Xavier García-Moll, José Zamorano, Philip A. Kalra, Kim M. Fox, Ian Ford, Roberto Ferrari, Jean-Claude Tardif, Michal Tendera, Nicola Greenlaw, Ph. Gabriel Steg for the CLARIFY Investigators.
 POSE ONE July  2014  |  Volume  9  |  Issue  7  |  e102335


  • Cardiovascular event rates and mortality according to achieved systolic and diastolic blood pressure in patients with stable coronary artery disease: an international cohort study. Emmanuelle Vidal-Petiot, Ian Ford, Nicola Greenlaw, Roberto Ferrari, Kim M Fox, Jean-Claude Tardif, Michal Tendera, Luigi Tavazzi, Deepak L Bhatt, Philippe Gabriel Steg, for the CLARIFY Investigators. Lancet. Published online August 30, 2016.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego