Nasza kadra - NZOZ Kardio-Plus

Przejdź do treści

Menu główne:

Nasza kadra

O nas
Poradnia Kardiologiczna Dorosłych
Dr n. med. Witold Streb
Śląską Akademię Medyczną ukończył w 1997 roku. Specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii. Od 1998 roku związany ze Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. W 2004 roku ukończył studia magisterskie na kierunku „Obrazowanie Medyczne” na Uniwersytecie Katolickim w Leuven w Belgii. Odbył staże zagraniczne w Szpitalu Uniwersyteckim Complutense w Madrycie oraz w szpitalu Gasthuisberg w Lueven w Belgii. Posiada akredytację European Echocardiography Association w zakresie echokardiografii przezklatkowej oraz akredytację z echokardiografii przezklatkowej Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
Lek. med. Ewa Uszok-Stenzel
Specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog. Przez wiele lat zwiazana ze Śląskim Centrum chorób Serca w Zabrzu, obecnie zatrudniona w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji w Tarnowskich Górach. Od wielu lat zajmuje się diagnostyką ultrasonograficzną chorób serca wykonując badania przezklatkowe i przezprzełykowe.
Dr n. med. Anna Śliwińska
Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej. Posiada specjalizację z kardiologii oraz chorób wewnętrznych. W szczególności zajmuje się diagnostyką zaburzeń rytmu serca oraz diagnostyką ulktrasonograficzą. Zaburzenia rytmu serca są również obiektem zainteresowań naukowych,  tym zagadnieniom poświęcona została także rozprawa doktorska obroniona na Wydziale Lekarskim w Zabrzu w 2006 roku.
Dr n. med. Katarzyna Mitręga
Absolwentka Wydziału Lekarskiego w Zabrzu Śląskiego Uniwesytetu Medycznego w Katowicach. Po ukończeniu studiów podjęła pracę w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katedrze Farmakologii, gdzie  prowadzila badania naukowe oraz nauczała studentów farmakologii klinicznej. Równocześnie podjęła pracę kliniczną w I Katedrze Kardiologii, Wad Wrodzonych Serca i Elektroterapii w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, gdzie pracuje do nadal. W obrębie kardiologii wysepcjalizowała się w diagnostyce echokardiograficznej, kontroli stymulatorów serca oraz leczeniu wad strukturalnych serca.
Dr n. med. Agnieszka Liberska
Specjalista kardiolog. Związana zawodowo ze Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, gdzie zatrudniona jest w I Oddziale Klinicznym Kardiologii oraz w Pracowni Elektrofizjologii Serca. Specjalizuje się w zaburzeniach rytmu serca oraz przewodzenia. 
W NZOZ Kardio-Plus oprócz konsultacji kardiologicznej i diagnostyki zaburzeń rytmu serca, zajmuje się kontrolą kardiostymulatorów serca (rozruszniki, wszczepialne kardiowertery-defibrylatory, rozruszniki resynchornizujące pracę serca).
Dr n. med. Jolanta Nowak
Specjalista kardiolog. Pracownik naukowy Śląskiego Uniwesytetu Medycznego na stanowisku adiunkta w III Klinice i Katedrze Kardiologii. W Śląskim Centrum Chorób Serca zajmuje się między innymi prowadzaniem chorych z niewydolnością krążenia oraz ich kwalifikacją do przeszczepu serca. W kręgu zainteresowań znajduje się także obrazowanie serca z zastosowaniem echokardiografii.
Lek. med. Jadwiga Obrębska
Specjalista chorób wewnętrznych,  kardiolog. Przez wiele lat związana z I Kliniką Kardiologii, Wad Wrodzonych Serca  i Elektropterapii Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, następnie z Górnośląskim Cnetrum Rehabilitacji w Tarnowskich Górach. Obecnie opieką otacza chorych po zabiegach kardio-chirurgicznych oraz interwencjach kardiologicznych leczonych w Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Zajmuje się badaniami ultrasonograficznymi serca oraz analizą badań  Holterowskich.
Dr n. med. Agata Duszańska
Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej w 1996 roku. Posiada specjalizację z chorób wewnętrznych, kardiologii i angiologii. Odbyte staże zagraniczne: Wielka Brytania (Szpital Uniwersytecki Birmingham 1994, 1995, 1996; Northstaffordshire 2007, Liverpool 2008), Francja (Szpital Uniwersytecki Strassburg 1995), Irlandia (stypendium programu TEMPUS Galway 1996), Szwecja (Regionshuset Hospital Orebro 1998), Niemcy (Elisabeth Krankjenhaus Essen 2003). Posiada certyfikaty: Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego w zakresie ultrasonografii dolerowskiej naczyń krwionośnych 2010, Kreussler-Pharma, Wiesbaden/Niemcy w zakresie diagnostyki i techniki leczenia chorób żył metodą obliteracji 2010 oraz Ceryfikat Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w zakresie echokardiografii przezklatkowej 2011.
Dr n. med. Aleksandra Woźniak
Specjalista kardiolog. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu. Od maja 2007 r. pracuje w I Katedrze i Oddziale Klinicznym Kardiologii, Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Odbyła liczne krajowe i zagraniczne kursy doskonalące, w tym głównie z zakresu implantacji i programowania układów stymulujących serca. Posiada Certyfikat PTK Indywidualnego Lekarza Specjalisty Kontroli Kardiologicznych Urządzeń Wszczepialnych. Zajmuje się kontrolą i programowaniem implantowanych urządzeń stymulujących serce oraz diagnostyką zaburzeń rytmu i przewodnictwa. Szczególnie interesuje się elektroterapią i elektrokardiologią nieinwazyjną. 
Porania Kardiologiczna Dzieci
Dr n. med. Alina Zdrzałek-Skiba
Kardiolog dziecięcy. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem wad wrodzonych serca. W Śląskim Centrum Chorób Serca ocenia, przygotowuje do operacji oraz zajmuje się prowadzeniem najmłodszych pacjentów z wrodzonymi wadami serca.
Dr n. med. Jarosław Rycaj
Kardiolog dziecięcy związany od wielu lat ze Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem wad wrodzonych serca. Niekwestionowany autorytet w diagnostyce ultrasonograficznej serca.
Poradnia Diabetologiczna
Lek. med. Monika Mazur-Jamrozik
Specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem cukrzycy, innych zaburzeń gospodarki węglowodanowej oraz ich powikłań.
Poradnia Neurologiczna
Dr n. med. Maciej Wawrzyńczyk
Specjalista neurolog z wieloletnim doświadczeniem uzyskanym w Klinice Neurologii w Zabrzu. W NZOZ Kardio-Plus poza konsultacjami neurologicznymi wykonyje badania USG Doppler tętnic szyjnych oraz śródczaszkowych.
Poradnia Medycyny Pracy
Lek. med. Jan Przybylski
Specjalista chorób wewnętrznych oraz medycyny pracy. Jako jeden z pierwszych pracowników tworzył ośrodek kardiologii w Zabrzu, gdzie pracuje do nadal. Posiada wieloletnie doświadczenie w badaniach ultrasonograficznych serca. W Śląskim Centrum Chorób Serca zajmuje się przede wszystkim diagnostyką ultrasonograficzną pacjentów po przeszczepie serca.
Poradnia Chorób Naczyń
Dr n. med. Agata Duszańska
Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej w 1996 roku. Posiada specjalizację z chorób wewnętrznych, kardiologii i angiologii. Odbyte staże zagraniczne: Wielka Brytania (Szpital Uniwersytecki Birmingham 1994, 1995, 1996; Northstaffordshire 2007, Liverpool 2008), Francja (Szpital Uniwersytecki Strassburg 1995), Irlandia (stypendium programu TEMPUS Galway 1996), Szwecja (Regionshuset Hospital Orebro 1998), Niemcy (Elisabeth Krankjenhaus Essen 2003). Posiada certyfikaty: Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego w zakresie ultrasonografii dolerowskiej naczyń krwionośnych 2010, Kreussler-Pharma, Wiesbaden/Niemcy w zakresie diagnostyki i techniki leczenia chorób żył metodą obliteracji 2010 oraz Ceryfikat Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w zakresie echokardiografii przezklatkowej 2011.
Dietetyk
mgr Krystyna Dajka 
Specjalista Promocji Zdrowia, Dietetyk i Żywieniowiec. Zajmuje się leczeniem dietetycznym i edukacją żywieniową. Posiada doświadczenie w prowadzeniu kuracji oczyszczającej organizmu opartej na diecie półgłodówkowej warzywno-owocowej według metody dr n.med. Ewy Dąbrowskiej. Prowadzi turnusy i wykłady na temat leczenia dietetycznego w ośrodku wypoczynkowo-rekolekcyjnym Totus-Tuus w Zembrzycach, w SPA Mazowsze w Ustroniu Jaszowiec, Leśnicy. Wykonuje testy na nietolerancje pokarmowe. 
Pełnomocnik do spraw Zarządzania Jakością
Dr hab n. ekonomicznych Izabella Steinerowska-Streb
Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Ekonomii Politycznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Specjalizuje się w problematyce funkcjonowania maych i średnich przedsiębiorstw. W swoim dorobku naukowym posiada szereg publikacji z zakresu uwarunkowań funkcjonowania tego sektora oraz szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Certyfikowany audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO w służbie zdrowia.
Gabinet fizykoterapii
Absolwentka Medycznego Studium Zawodowego na kierunku technik fizjoterapii. Posiada wieloletnie doświadczenie w rehabilitacji schorzeń narządu ruchu i neurologicznych. Swoją wiedzę i umiejętności stale doskonali uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach specjalistycznych. W pracy na pierwszym miejscu stawia satysfakcję pacjenta oraz jego komfort. Jest osobą odpowiedzialną, otwartą i punktualną. Posiada certyfikat Polskiego Towarzystwa Limfologicznego potwierdzający komepencje w zakresie prowadzenia terapii manulanego drenażu lifatycznego .
Fizjoterapeuta
Grażyna Swięty
Personel średni
Absolwentka  Liceum Medycznego w Rybniku klasy o specjalności pielęgniarstwo. Od 17  lat pracuje na stanowisku pielęgniarki, początkowo w Porani  Kardiologicznej Esculap w Rybniku, a od 2011 roku w Poradni  Kardiologicznej Kardio-Plus w Radlinie. Posiada szerokie kompetencje w  opiece nad pacjentami z chorobami układu sercowo-naczyniowego. W Poradni  Kardio-Plus wykonuje szereg zadań, min. pomiary antropometryczne,  badania EKG, próby wysiłkowe oraz badania Holterowskie. Bezpośredni  kontakt i dobre relacje z pacjentmi traktuje priorytetowo. Ukończya kursy z resuscytcji krążeniowo-oddechowej oraz wykonywania zapisu EKG.

            
       
Pilęgniarka Katarzyna Lelito
Absolwentka Liceum Medycznego w Wodzisławiu. Ukończyła klasę ze specjalnością "Ochrona zdrowia i pielęgnacja chorych". Posiada 13 letnie doświdczenie w pracy w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. Przez wiele lat związana z Poradnią Kardiologiczną Esculap w Rybniku. Od 2011 roku zatrudniona w Poradni Kardiologicznej Kardio-Plus. Ukończya kursy z resuscytcji krążeniowo-oddechowej oraz wykonywania zapisu EKG.

Pielęgniarka Zuzanna Banet
Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego w Rybniku. W pracy zawodowej zawsze związana była ze stanowiskami wymagającymi bezpośredniego kontaktu z ludźmi. Stąd też od 2011 roku swoje kompetencje wykorzystuje na stanowisku rejestratorki w Poradni Kardio-Plus. Łatwość w nawiązywaniu kontaktów oraz dbałość o dobrą atmosferę to jej najmocniejsze strony.
Teresa Prośniak
Absolwentka Liceum Medycznego w Raciborzu. Zawód wyuczony to Higienistka Szpitalna. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. W 2009 roku poszerzyła swoje kompetencje uzyskując dyplom Technika Administracji. Przeszła szereg szkoleń związanych  z obsługą klienta. W NZOZ Kardio-Plus zajmuje stanowisko Rejestratorki Medycznej. Dobry kontakt z pacjentami traktuje priorytetowo.
Grażyna Strzelczok
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego