d1

BADANIA UKG i USG

 

Poradnia dysponuje dwoma aparatami USG wysokiej klasy aparatem USG VIVID T8 firmy GE oraz aparatem Mindray DC-7 wyposażonym wi głowicę sektorową do badań kardiologicznych oraz głowicę liniową 10 MHz do badań naczyniowych. Szereg opcji , w które wyposażony jest ten aparat, w tym color-doppler, PW/CW Doppler umożliwiają pełną ocenę budowy i czynności serca i naczyń. Badanie UKG jest wskazane w ocenie zaawansowania wrodzonych i nabytych wad serca, ocenie uszkodzenia mięśnia sercowego w przebiegu choroby wieńcowej, nadciśnieniu tętniczym oraz kardiomiopatii o innym podłożu. USG Doppler naczyń wykorzystwyane jest w badaniu przepływów w tętnicach zewnątrzczaszkowych, a także w badaniu tętnic i żył kończyn dolnych.

 

HOLTER CIŚNIENIOWY

 

Perfekcyjnym urządzeniem pozwalającym na diagnostykę i kontrolę skuteczności leczenia nadciśnienia tętniczego jest ciśnieniowy rejestrator Holterowski. Obecnie w NZOZ Kardio-Plus do Państwa dyspozycji jest nowoczesny, najwyższj klasy rejestrator OnTrak amerykańskiej firmy Spacelabs Healthcare. Niewielkie wymiary i cicha praca urządzenia sprawią, iż rejestratory OnTrak są uznawane za jedne z najlepszych. Dla komfortu pacjentów i higieny, rejestrator holtera OnTrak wspólpracuje z jednorazowymi mankietami dostosowanymi do obowdu ramienia. Jako jeden z nielicznych rejestratorów umożliwia wiarygodną ocenę profilu ciśnienia tętniczego u dzieci. Badanie tego typu jest wskazane przede wszystkim u chorych z opornym nadciśnieniem tętniczym, labilnym nadciśnieniem tętniczym, nadciśnieniem białego fartucha, maskowanym oraz u kobiet w ciąży chorujących na nadciśnienie tętnicze.

d2
d3

KONTROLA ROZRUSZNIKA SERCA

 

Pacjenci ze wszczepionymi kardiostymulatorami (rozrusznikami serca), rozrusznikami resynchronizującymi oraz wszczepiennymi kardiowerterami-defibrylatorami wymagają okresowej kontroli ustawień urządzenia, jak również parametrów jego pracy. W chwili obecnej dysponujemy programatorami umożliwiajacymi taką kontrolę dla urządzeń firmy: Medtronic, Biotronik i St. Jude.

Badania stanu i ustawień rozruszników serca dokonują lekarze elektrofizjolodzy pracujący w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu: Pani dr A. Liberska, dr A. Woźniak, dr K. Mitręga oraz dr A. Duszańska.

TEST WYSIŁKOWY

 

W trosce o najwyższą jakość oferowanych badań, w Poradni Kardio-Plus badania EKG wykonywane są na wysokiej klasy aparacie BTL-08LT. Ten dwunastokanałowy elektrokardiograf produkowany jest przy wykorzystaniu najnowszych, dostępnych technologii. Pozwala min. na automatyczną interpretację krzywej EKG czy też transmisję zapisu EKG do komputera. Aparaty tego typu znajdują się głównie na wyposażeniu oddziałów klinicznych. Badanie EKG jest podstawowym badaniem wykonywanym u chorych z chorobą serca, pozwala na ocenę zaburzeń rytmu serca i przewodzenia, jak również jest przydatne w diagnostyce chorób mięśnia sercowego, w tym choroby wieńcowej.

 

d4
d5

HOLTER ZDARZENIOWY

 

Wiele symptomów takich jak palpitacje, czy zawroty głowy, nie występuje w trakcie wizyty u lekarza. Często bywa i tak, iż nie występują one w trakcie 24 godzinnego badania Holterowskiego. W takich przypadkach przydatnym narzędziem diagnostycznym bywa Holter zdarzeniowy, pozwalający na rejestrację arytmii w wielodniowej obserwacji. Mając na uwadze Państwa wygodę proponujemy wykonanie w naszej poradni tego typu badania w oparciu o zaprojektowany z myślą o komforcie pacjenta rejestrator CardioCall VS20 firmy Reynolds. Mały i prosty w użyciu rejestrator, aktywowany może być przez pacjenta w momencie odczuwania dolegliwości poprzez przyłożenie urządzenia do klatki piersiowej. Rejestratory CardioCall VS20 są urządzeniami pozwalającym i na dokonywanie rejestracji bezpośrednio po wystąpieniu objawów, jak również na rejestrację sygnału EKG poprzedzającego objawy odczuwane przez pacjenta.

 

HOLTER EKG

 

W diagnostyce zaburzeń rytmu serca i przewodzenia niezbędnym narzędziem jest długotrwałe monitorowanie zapisu EKG metodą Holterowską. W poradni Kardio-Plus dysponujemy nowoczesnymi, cyfrowymi rejestratorami światowego lidera w dziedzinie anbulatoryjnej rejestracji i analizy EKG, firmy Del Mar Reynolds. Badania wykonywane są przy użyciu cyfrowego rejestratora Lifecard CF umożliwiającego zapis 3 lub 12 kanałów EKG przez 24-48 godzin, a nawet do 7 dni. Niewielkie wymiary i waga rejestratora czyni badanie wyjątkowo mało uciążliwym dla pacjenta, jednocześnie zapewniając najwyższą jakość zapisu EKG.

Do analizy holterowskiej wykorzystujemy program Pathfinder, którego wielopłaszczyznowe algorytmy pozwalają na analizę najbardziej skomplikowanych i trudnych technicznie zapisów EKG. Tego typu wyposażenie można spotkać jedynie w najlepszych ośrodkach medycznych w kraju!

 

d6
cardiocec

 

BADANIA CHOLESTEROLU

 

Zapraszamy na badanie stężenia cholesterolu całkowitego lub pełnego panelu gospodarki tłuszczowej. Poradnia Kardio-Plus wyposażona jest w najnowszej generacji analizator CardioCheck PA, który umożliwiający określenie w ciągu kilkudziesięciu sekund z krwi pobranej z palca następujących parametrów:

cholesterol całkowity TC – ~120 sek

dobry cholesterol HDL – ~120 sek

trójglicerydy TG – ~60 sek zły

cholesterol LDL (wyliczony)

 

POMIAR WSKAŹNIKA RAMIENNO-KOSTKOWEGO (ABI)

 

Nieinwazyjnym badaniem pozwalającym z 90% czułością i swoistością wnoszącą blisko 100% przewidzieć występowanie istotnego hemodynamicznie zwężenia tętnic kończyn dolnych jest pomiar wskaźnika ramienno-kostkowego (ABI). Ocena ABI jest łatwym do wykonania i powtarzalnym testem umożliwiającym wykrywanie bezobjawowych zmian miażdżycowych. Wartość ABI < 0,9 wskazuje na obecność ≥ 50% zwężenia między aortą a dystalnymi tętnicami kończyny dolnej. Pomiary ABI mają szczególną wartość u chorych bezobjawowych, ponieważ 50-90% pacjentów z istotnym zwężeniem tętnic kończyn dolnych nie ma objawów chromania przestankowego.

 

micro