Nasze Poradnie

Poradnia Kardiologiczna Dzieci

Poradnia Kardiologiczna Dorosłych

Poradnia Angiologiczna

Gabinet fizykoterapii

Badania diagnostyczne