Nasze Poradnie

Poradnia Kardiologiczna Dzieci

Poradnia Kardiologiczna Dorpsłych

Poradnia Angiologiczna

Gabinet fizykoterapii

Badania diagnostyczne