Polityka jakości - NZOZ Kardio-Plus

Przejdź do treści

Menu główne:

Polityka jakości

O nas
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kardio-Plus został powołany przez Spółkę Partnerską Streb i Uszok-Stenzel w IV 2011 roku. Inicjatywa pierwotnie zakładała świadczenie usług w zakresie kardiologii obejmujących konsultacje specjalistyczne oraz diagnostykę nieinwazyjną chorób układu krążenia. Wobec oczekiwań Pacjentów zakres działalności placówki stopniowo został poszerzony o lecznictwo ambulatoryjne w dziedzinie angiologii, kardiologii dziecięcej oraz neurologii. Z końcem roku 2014 powołano kolejne jednostki organizacyjne tj. Poradnię Diabetologiczną oraz Medycyny Pracy. Szerokie możliwości badań diagnostycznych oferowanych w NZOZ Kardio-Plus oraz ich jakość są dobrze znane w lokalnym środowisku lekarskim, stąd też zakład świadczy usługi także dla innych placówek medycznych. Obecnie NZOZ Kardio-Plus zatrudnia 11 wysoko wykwalifikowanych lekarzy z doświadczeniem zdobytym w kraju i w trakcie staży zagranicznych, dwie dyplomowane pielęgniarki oraz dwie osoby obsługi administracyjnej. Stały rozwój NZOZ Kardio-Plus jest nieodzownie związany z przyjętą misją: 

"Jesteśmy po to, aby leczyć efektywnie, komfortowo i bezpiecznie"
Certyfikat DAS 28875164/3/Q
Nasze cele jakościowe: 
Podstawowym celem jakościowym NZOZ Kardio-Plus jest zapewnienie pacjentom najwyższej jakości świadczeń medycznych przy jednoczesnej trosce o życzliwą atmosferę oraz bezpieczeństwo pacjentów.
Pozostałe cele jakościowe obejmują: 
 • ustawiczne działania zmierzające do podniesienia komfortu pacjentów na terenie NZOZ Kardio-Plus 
 • dążenie do poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy personelu, 
 • nowoczesne i efektywne zarządzanie jednostką, 
 • doskonalenie systemu zarządzania jakością.
Możliwości realizacji celów jakościowych wiążemy z takimi działaniami, jak: 
 • Poprawą kompetencji personelu poprzez szkolenia, uczestnictwo w kursach i konferencjach 
 • Dbałością o zaplecze diagnostyczne poprzez systematyczną konserwację posiadanego sprzętu oraz zakupy nowego wyposażenia 
 • Poprawą infrastruktury poradni i dostosowanie jej do oczekiwań pacjentów 
 • Monitorowaniem satysfakcji pacjentów i korygowanie działań zgodnie z ich sugestiami 
 • Zapewnieniem bezpieczeństwa danych pacjentów leczonych w NZOZ Kardio-Plus 
 • Dbałością o bezpieczeństwo i higienę pracy 
 • Kontynuowaniem działań zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania NZOZ Kardio-Plus na środowisko 
 • Pobudzeniem zaangażowania pracowników w podnoszenie jakości usług
Zobowiązanie Kierownictwa NZOZ Kardio-Plus 
W niniejszej Polityce kierownictwo NZOZ Kardio-Plus deklaruje spełnienie wymagań systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 oraz zapewnienie odpowiednich warunków organizacyjnych oraz zasobów finansowych, materialnych i ludzkich dla prawidłowego funkcjonowania oraz stałego doskonalenia wdrożonego systemu. Kierownictwo NZOZ Kardio-Plus zapewnia także, że każdy pracownik będzie znał, rozumiał oraz realizował cele i zadania wynikające z niniejszej Polityki. Ocena aktualności i skuteczności realizacji niniejszej Polityki jest dokonywana podczas okresowego przeglądu Systemu Zarządzania Jakością.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego